Màn chiếu khung 150 inch

15.500.000đ
17.500.000đ
-13%

Màn chiếu khung 180 inch

17.600.000đ
19.800.000đ
-13%

Màn chiếu khung 200 inch

20.500.000đ
18.800.000đ
8%

Màn chiếu khung 250 inch

Màn chiếu khung 300 inch

Màn chiếu khung 350 inch