Máy chiếu Maxell MC-EX353E

Máy chiếu Hitachi Hitachi CP-X3030WN