Máy chiếu Sony VPL-DW240

25.500.000đ
21.490.000đ
16%

Máy chiếu Sony VPL-EX570

24.100.000đ
22.600.000đ
6%

Máy chiếu Sony VPL – EX340

23.000.000đ
20.200.000đ
12%