Máy chiếu Sony VPL-DX221

11.290.000đ
10.590.000đ
6%

Máy chiếu Sony VPL-DX241

14.200.000đ
13.350.000đ
6%

Máy chiếu Sony VPL – DX240

12.800.000đ
11.800.000đ
8%

Máy chiếu Sony VPL – EX230

12.500.000đ
11.900.000đ
5%

Máy chiếu Sony VPL – EX250

15.100.000đ
14.200.000đ
6%

Máy chiếu Sony VPL – EX290

15.500.000đ
14.800.000đ
5%