Giá treo máy chiếu 65cm

420.000đ
300.000đ
29%

Giá treo máy chiếu 1m2

550.000đ
390.000đ
29%

Giá treo máy chiếu 1m8

820.000đ
750.000đ
9%

Giá treo máy chiếu điện 1 m

7.900.000đ
6.800.000đ
14%

Giá treo máy chiếu điện 1.5m

11.200.000đ
10.500.000đ
6%

Giá treo máy chiếu điện 2m

17.800.000đ
16.500.000đ
7%

Giá treo máy chiếu điện 3m

27.200.000đ
25.600.000đ
6%

Giá treo máy chiếu điện 4m

28.500.000đ
26.500.000đ
7%

Giá treo máy chiếu điện 5m

31.000.000đ
29.000.000đ
6%

Giá treo máy chiếu ngang xoay 60 cm

1.560.000đ
1.360.000đ
13%

Giá treo máy chiếu ngang xoay 1.2m

2.200.000đ
1.760.000đ
20%

Giá treo máy chiếu ngang xoay 1.5m

2.800.000đ
2.460.000đ
12%