Giá treo máy chiếu điện 3m

27.200.000đ
25.600.000đ
6%

Giá treo máy chiếu điện 4m

28.500.000đ
26.500.000đ
7%

Giá treo máy chiếu điện 5m

31.000.000đ
29.000.000đ
6%