Khung cảm ứng Tivi 32 inch

4.290.000đ
3.190.000đ
26%

Khung cảm ứng Tivi 40 inch

5.190.000đ
3.690.000đ
29%

Khung cảm ứng Tivi 43 inch

5.190.000đ
4.290.000đ
17%

Khung cảm ứng Tivi 70 Inch

Khung cảm ứng Tivi 85 Inch

Khung cảm ứng Tivi 98 Inch

Khung cảm ứng GreenTouch 98 Inch

Khung cảm ứng GreenTouch 85 Inch

Khung cảm ứng GT-IR-TB40 (40 Inch)

4.500.000đ
4.059.000đ
10%

Khung tương tác GreenTouch GT-IR-TB32

4.350.000đ
3.509.000đ
19%

Khung cảm ứng GT-IR-TF55

Khung cảm ứng GT-IR-TF65

Bảng tương tác thông minh EIBoard FC-82IR

Bảng tương tác thông minh Newline R5-900