Khung cảm ứng Tivi 49 inch

6.190.000đ
5.190.000đ
16%

Khung cảm ứng Tivi 50 inch

6.800.000đ
5.290.000đ
22%

Khung cảm ứng Tivi 55 inch

6.900.000đ
5.590.000đ
19%

Khung cảm ứng Tivi 65 inch

9.200.000đ
6.800.000đ
26%

Khung cảm ứng Tivi 75 Inch

13.200.000đ
8.190.000đ
38%

Khung cảm ứng GreenTouch 75 Inch

9.800.000đ
8.910.000đ
9%

Khung cảm ứng GreenTouch 65 Inch

8.200.000đ
7.390.000đ
10%

Khung cảm ứng GreenTouch 55 Inch

6.990.000đ
6.149.000đ
12%

Khung cảm ứng GT-IR-TB49 49 Inch

6.500.000đ
5.690.000đ
12%