Máy huỷ giấy Magitech DM-300C

7.250.000đ
5.900.000đ
19%

Máy hủy giấy Magitech DM-300M

7.250.000đ
6.179.000đ
15%

Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000C

8.250.000đ
7.025.000đ
15%

Máy hủy tài liệu Silicon PS-8900C

9.900.000đ
8.900.000đ
10%

Máy hủy tài liệu Silicon PS-836C

7.250.000đ
6.039.000đ
17%

Máy hủy tài liệu Silicon PS-890C

7.350.000đ

Máy hủy tài liệu Silicon PS-880C

8.500.000đ
7.350.000đ
14%

Máy hủy tài liệu New United ST-15C

6.200.000đ
5.149.000đ
17%

Máy hủy tài liệu New United ET-20C

8.500.000đ
7.249.000đ
15%

Máy hủy giấy Binno S27

9.800.000đ
8.490.000đ
13%

Máy hủy giấy Binno S15

6.800.000đ
5.300.000đ
22%